Consiliul Județean Neamț reziliază contractul pentru Cetatea Neamț. Plângere penală împotriva firmei Lemar.

Rezilierea contractului privind documentațiile tehnico-economice pentru stoparea infiltrațiilor la Cetatea Neamț

Decizia de reziliere a contractului

Consiliul Județean Neamț a decis să rezilieze contractul privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru stoparea infiltrațiilor la Cetatea Neamț. Această decizie a fost luată în urma constatării unor documentații incomplete și cu potențiale abateri de la lege.

În calitate de achizitor al acestui contract, Consiliul Județean Neamț a considerat că Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. și S.C. Topoprest S.R.L., în calitate de prestatori, nu au respectat obligațiile asumate în cadrul contractului, ceea ce a condus la rezilierea acestuia.

Anunțul Consiliului Județean Neamț

Consiliul Județean Neamț a emis un comunicat oficial referitor la această situație. În comunicat se menționează că achizitorul, respectiv U.A.T. Județul Neamț, a decis rezilierea Contractului de servicii nr. 30624/716/28.11.2022, încheiat cu Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. și S.C. Topoprest S.R.L. (în calitate de Prestator), în cadrul căruia acestea trebuiau să elaboreze documentații tehnico-economice pentru stoparea infiltrațiilor la Cetatea Neamț.

Mai mult, Consiliul Județean Neamț a făcut referire la unele clauze din contractul încheiat, conform cărora durata de prestare a serviciilor de proiectare este de maximum 10 luni și începe în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. De asemenea, documentațiile aferente serviciului de proiectare trebuiau să fie predate în termen de maxim 10 luni.

Întrucât serviciile de proiectare nu au fost finalizate în intervalul prevăzut în contract, s-a încheiat un act adițional prin care termenul limită de predare a documentațiilor tehnico-economice a fost prelungit, însă prestatorul a depus o documentație incompletă și neîntocmită conform prevederilor legale și contractuale.

Abateri grave de la legislația și normativele tehnice

Mai mult, S.C. Lemar Industries S.R.L. a utilizat semnătura și ștampila profesională a unui proiectant pe diverse documentații, fără a avea recunoașterea sau aprobarea acestuia. În plus, documentațiile prezentau abateri grave de la legislația și normativele tehnice, inclusiv suspiciunea comiterii unor fapte de natură penală.

  Detalii noi în cazul dispariției fetei de 13 ani. Bărbatul reținut.

Consiliul Județean Neamț a considerat că aceste aspecte fac imposibilă recepționarea documentațiilor, iar, în consecință, a luat decizia de reziliere a contractului. Instituția a reiterat angajamentul său de a asigura conservarea Cetății Neamț, luând toate măsurile necesare în spiritul și litera legii, și căutând surse de finanțare nerambursabilă.

Sesizarea instituțiilor în drept

Ca urmare a suspiciunii comiterii unor fapte de natură penală de către S.C. Lemar Industries S.R.L., Consiliul Județean Neamț a sesizat instituțiile în drept. Acest demers a avut ca scop investigarea și soluționarea potențialelor abateri de la lege care au fost constatate în legătură cu contractul reziliat.

Situația complexă a proiectului

Situația complexă a proiectului a dus la încheierea contractului și a avut consecințe negative asupra Cetății Neamț. Totuși, Consiliul Județean Neamț a subliniat faptul că este hotărât să asigure conservarea acestui monument istoric de importanță excepțională și să caute surse de finanțare pentru punerea în aplicare cu celeritate a lucrărilor de protecție a Cetății Neamț. De asemenea, nu exclude posibilitatea de a aloca din bugetul propriu sumele necesare în acest sens.

În final, Consiliul Județean Neamț a dorit să informeze opinia publică cu privire la rezilierea acestui contract și la măsurile pe care le va întreprinde pentru protejarea și conservarea Cetății Neamț, subliniind importanța acestei acțiuni în contextul patrimoniului istoric și cultural al județului Neamț.

Descoperiți mai multe detalii și perspective aprofundate în articolul complet pe stiri-neamt.ro.

Lasă un comentariu