Ministrul Culturii verifică Bojdeuca Creangă din Iași

Ministrul Culturii solicită verificarea legalității avizelor și a calității lucrărilor efectuate la monumentul istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă” din Iași

Ministrul Culturii solicită Corpului de control verificarea legalității avizului pentru intervenția realizată asupra monumentului istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă” și obținerea unei opinii din partea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a cerut Corpului de Control al prim-ministrului să verifice legalitatea eliberării avizului pentru intervenția efectuată asupra monumentului istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă”, situat în Iași. În plus, Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Institutul Național pentru Patrimoniu vor fi solicitate să se pronunțe asupra calității intervenției realizate. Acest lucru presupune analizarea proiectului și deplasarea la fața locului pentru evaluare.

De conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, intervențiile asupra monumentelor istorice pot fi efectuate numai pe baza și cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii sau de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, pentru monumentele clasate în grupa B, atribuțiile de avizare în cazul monumentului istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă” sunt ale serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii – Direcția Județeană de Cultură Iași – prin Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr 5. DJC Iași. Acest serviciu are și responsabilitatea urmăririi lucrărilor conform avizelor emise.

Consiliul Județean Iași și proiectul de reabilitare a Ansamblului Muzeal „Ion Creangă”

Consiliul Județean Iași a scos la licitație contractul de achiziție publică de servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de reabilitare a Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” Iași din cadrul proiectului „Călător pe Meridiane Culturale” în anul 2019. Acest proiect urmărește accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova – proiecte HARD, Obiectivul Tematic 3 – Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric.

Conform informațiilor disponibile în SEAP, „restaurarea obiectivului cultural Muzeul Ion Creangă este un proiect care își propune valorificarea monumentului de patrimoniu istoric, casa scriitorului Ion Creangă, ce găzduiește muzeul cu același nume, prin realizarea unor lucrări de restaurare, amenajare și dotare a celor două clădiri (Casa Bojdeucă – clădire patrimoniu, curtea interioară și clădirea Muzeu care cuprinde expoziții foto-documentare) și a incintei muzeului”.

  Liste cu firme din Iași, acceptate în programele Rabla și Rabla Plus, publicate pe site-ul AFM

Ansamblul muzeal „Ion Creangă” a fost construit în incinta Bisericii „Buna Vestire” și este în prezent un obiectiv național de patrimoniu istoric. De-a lungul timpului, acesta a suferit multiple intervenții:

– În 1984, au fost realizate lucrări de renovare și consolidare care au precedat demararea proiectului Reabilitarea Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” Iași;
– În 1985, muzeul și-a deschis din nou porțile publicului;
– În 1968, înainte de aniversarea semicentenarului casei lui Ion Creangă, au avut loc lucrări de reparații;
– În 1977, în urma cutremurului, casa a rămas în picioare, dar a suferit degradări.

Aceste lucrări au fost urmate de reprofilarile din 1931-1936, când au fost realizate reparații asupra casei de secol XIX, și de intervențiile din 1942, cu sprijinul Mănăstirii Neamț, după cutremurul din 1940. În primăvară anului 1968, înainte de aniversarea semicentenarului casei lui Ion Creangă, au avut loc noi lucrări de reparații.

Reparatiile care urmează să fie făcute reprezintă parte din proiectul de reabilitare a Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” Iași și vizează fiecare clădire care face parte din acest ansamblu de patrimoniu cultural și istoric.

Despre monumentul istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă”

Bojdeuca scriitorului Ion Creangă este un monument istoric de importanță națională și reprezintă un obiectiv turistic de referință pentru orașul Iași. Casa a fost locuită de Ion Creangă în ultimii 4 ani ai vieții sale. În prezent, ea găzduiește un muzeu dedicând viața și activitatea scriitorului și povestitorului român.

Această clădire face parte din Ansamblul Muzeal „Ion Creangă” care a fost construit în incinta Bisericii Buna Vestire și este fot un obiectiv național de patrimoniu istoric.

  Acțiunea prefecturii Neamț: degajarea zăpezii și combaterea poleiului

În anul 1917, casa a fost preluată de Primăria Iași de la Biserica „Buna Vestire”. În prezent, Bojdeuca este cunoscută ca fiind un loc ce gazduiește colecții inspirate de lumea satului românesc și viața țăranului, colecții care sunt prezentate în cadrul muzeului Ion Creangă. De-a lungul anilor, clădirea a fost câteva intervenții și modificări.

Pe viitor, echipa de specialiști va trebui să decidă ce fel de lucări sunt necesare pentru a păstra monumentul istoric într-o stare de conservare bună și pentru a îmbunătăți impactul turistic al acestui obiectiv cultural important.

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a cerut Corpului de Control al prim-ministrului să analizeze legalitatea emiterii avizului pentru intervenția asupra monumentului istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă”. De asemenea, va fi solicitată opinia Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice pentru a se evalua calitatea intervenției. Acest lucru se face în conformitate cu cerințele Legii nr. 422/2001 privind protecția monumentelor istorice.

Consiliul Județean Iași a inițiat un proiect de reabilitare pentru Ansamblul Muzeal „Ion Creangă” cu scopul de a accesa fonduri europene pentru restaurarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric. Acest proiect a fost lansat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova – proiecte HARD, din Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric.

Monumentul istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă” este un obiectiv național de patrimoniu și un punct de atracție turistică pentru orașul Iași. În viitor, echipa de specialiști va trebui să identifice lucrările necesare pentru a păstra corespunzător acest monument istoric și a îmbunătăți experiența turistică.

Mulțumită eforturilor continuue, oamenii de știință și specialiștii din domeniul cultural contribuie la menținerea și valorificarea moștenirii istorice naționale pentru generațiile viitoare.

Descoperiți mai multe detalii și perspective aprofundate în articolul complet pe bzi.ro.

Lasă un comentariu